Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m


Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m

 

Mô hình kết nối khuếch đại 120m tín hiệu HDMI qua cáp mạng cat5/cat6 - 1 đầu truyền ra 4 màn hình


Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m
Trang: 1234
Sản phẩm cùng loại
Trang: 1234
Phương thức thanh toán