Mô tả Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek

Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek là thiết bị chuyên dụng sử dụng trong máy móc công nghiệp, chuyên đổi giao tức truyền thống RS232
  • Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật USB1.1
  • Hỗ trợ giao thức truyền dữ liệu USB tốc độ đầy đủ
  • thiết kế giao thoa chống điện từ
  • USB tự cấp nguồn bus
  • cổng COM sẽ được sử dụng có thể được điều chỉnh bằng tay

Ứng dụng của Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek

  • máy kiểm soát thuế
  • CNC
  • máy công cụ PDA
  • Modem set-top box mã vạch   
  • Dựa trên MCU / PLD / FPGA để điều khiển công nghiệp USB máy móc, dụng cụ

Hình ảnh Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek

Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek


Đầu, cáp chuyển USB Sang Com, USB to RS 232 Z-tek
 
Trang: 1234
Sản phẩm cùng loại
Trang: 1234
Phương thức thanh toán