Ổ cắm mạng RJ45, Panasonic, bộ ổ cắm 2 cổng chính hãng. 
Bô ổ cắm mạng RJ45 Panasonic 2 cổng
, Bộ WallPlate mạng RJ45 (2 cổng ) Panasonic, bộ ổ cắm mạng, Ổ cắm mạng RJ45 Panasonic, Bộ ổ cắm mạng Panasonic 2 cổng. Ổ cắm wallplate chính hãng. Nhân RJ45.
Hình ảnh cho sản phẩm :  Ổ cắm âm tường lắp nhân mạng.
 
Bô ổ cắm mạng RJ45 Panasonic 2 cổng
Bô ổ cắm mạng RJ45 Panasonic 2 cổng
Bô ổ cắm mạng RJ45 Panasonic 2 cổng
Sản phẩm cùng loại
Phương thức thanh toán