Dây mạng, cáp mạng TELEMAX, cáp BELDEN cat5/cat6 8 sợi đồng chính hãng có CO,CQ

Phân phối Dây cáp mạng cat5 TELEMAX, cáp mạng cat6 TELEMAX; dây cáp mạng cat5 BELDEN,cáp mạng cat6 BELDEN  8 sợi đồng chính hãng có CO, CQ cho dự án
Phương thức thanh toán