Dây nhảy quang MultiMode (MM), patch cord quang đầu SC, LC, ST 1,2,3,5,10,15m

 
Phương thức thanh toán