Bộ, cáp chuyển đổi (Mini) DisPlayPort to HDMI, DVI, VGA, Audio (AV)

 
Phương thức thanh toán