Bộ, cáp chuyển đổi (Mini) DisPlayPort to HDMI, DVI, VGA, Audio (AV)

Cáp chuyển đổi Displayport, mini Displayport

(Mini) DisPlayPort to HDMI, DVI, VGA, Audio (AV)

THC cung cấp Cáp chuyển đổi Displayport, cáp chuyển đổi mini Displayport, cáp usb sang VGA, Cáp chuyển đổi Mini DisPlayPort sang VGA+HDMI, DisPlayPort(DP) sang VGA, Dây cáp Displayport sang HDMI cổng dương, Cáp chuyển đổi Mini Displayport to HDMI cổng âm, Mini Displayport sang VGA

Phương thức thanh toán