Bộ, cáp chuyển đổi HDMI to VGA, Audio (AV), DVI, HDMI

 
Phương thức thanh toán