Phân phối bộ chia hdmi, Bộ chia hdmi 1 ra 2, bộ chia hdmi 1 ra 4 ugreen, unitek

 
Phương thức thanh toán