Phân phối bộ chia hdmi, Bộ chia hdmi 1 ra 2, bộ chia hdmi 1 ra 4 ugreen, unitek

THC cung cấp bộ chia HDMI, Splitter HDMI, hub HDMI, bộ chia 1 ra 2, Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra, Bộ chia cổng hdmi 1 ra 8, Bộ chia 4 cổng HDMI, Bộ chia 2 cổng HDMI, Bộ chia 8 cổng HDMI, bộ chia HDMI 16 cổng chính hãng MT-Viki, Unitek, Dtech, EKL

Phương thức thanh toán