Bộ, cáp chuyển đổi VGA to HDMI, Audio (AV), DVI

 
Phương thức thanh toán