Cáp mạng Dintek, dây mạng Dintek cat5, cat6 UTP, FTP, SFTP 8 đồng nguyên chất

THC phân phối Cáp mạng Dintek, dây mạng Dintek cat5, cat6 UTP, FTP, SFTP 8 đồng nguyên chất. Cable mạng hãng Dintek chất lượng cao có 100m và 305m dễ lựa chọn

Phương thức thanh toán