Cung cấp Bộ gộp PC, Switch KVM cổng USB 2.0

THC cung cấp bộ gộp PC, Switch KVM 2 cổng USB 2.0 cho phép bạn điều khiển tối đa 2 máy tính hoặc Bộ chuyển đổi KVM 4 cổng cho phép bạn điều khiển tối đa bốn máy tính từ một bộ bàn phím USB và chuột
Phương thức thanh toán