Bán Bộ khuếch đại, bộ kéo dài Internet NF-300 M,

 
Phương thức thanh toán