Bán đầu nối (mini) HDMI to HDMI, VGA to VGA, BNC to BNC

 
Phương thức thanh toán