Dây nhảy cat6 ugreen, patch cord cat7 ugreen 2 đầu đúc 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 10m

 
Phương thức thanh toán