Dây cáp mạng LS, dây mạng Vinacap 8 lõi đồng nguyên chất chính hãng

 
Phương thức thanh toán