Bộ, cáp chuyển đổi USB to VGA, HDMI, DisPlayPort, DVI, AV, LAN

Cáp chuyển đổi USB (USB 2.0, USB 3.0)

THC cung cấp cáp chuyển đổi USB 3.0, dây cáp USB 2.0, cáp usb sang VGA, cáp USB sang HDMI, Cáp USB to Hub USB 3.0, cáp chuyển USB sang mạng Lan, Cáp chuyển đổi USB 2.0 to SATA, USB to Lan 3.0 tốc độ 10/100/1000 Mbps, USB to Lan 2.0 tốc độ 10/100 Mbps, Easycap-USB Chuyển từ USB ra AV - Svideo Dùng cho Camera… Phân phối cáp chuyển USB 2.0, USB 3.0 sang hub USB, USB type C sang LAN Rj45, VGA, HDMI, Sata. 

Phương thức thanh toán