Bộ, cáp chuyển đổi USB to VGA, HDMI, DisPlayPort, DVI, AV, LAN

 
Phương thức thanh toán