Các tính năng Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi Krone

Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi Krone tích hợp rất nhiều các tính năng nổi bật:

 Dựa trên công nghệ kết nối LSA-Plus®

 Phù hợp với tất cả các LSA-Plus® lại gắn khung

 Thích hợp để sử dụng trong tất cả các VDSL và ADSL 2+ mạch

Phiến đấu dây điện thoại Krone sử dụng trong nhà và ngoài trời linh hoạt

 Ổn định môi trường mạnh mẽ lâu dài

 Hỗ trợ LSA-Plus® loạt 2 phụ kiện

Phiến Krone bảo vệ quá áp sử dụng 10 tạp chí bảo vệ cặp chỉ tuân thủ:

 Loại phê duyệt đối với TEC, CT Khối spec. GR / CTN- 03/03 04 Tháng 3

Phiến đấu dây Krone 10 đôi dùng cho điện thoại

Trang: 12
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12
Phương thức thanh toán