Kìm bấm nhân mạng cat5, cat6, kìm bóp nhân wallplate, dụng cụ nối cáp đồng Commcope chính hãng. PN: 1725150-1 made in Taiwan
Kìm bóp nhân mạng, kìm bấm nhân wallplate cat5, cat6 Commscope AMP chính hãng Full VAT 
Dụng cụ bấm đầu cáp cat6 AMP Commscope
CATALOG của Kìm bóp nhân mạng 
PN: 1725150-1 COMMSCOPE chính hãng
https://www.commscope.com/catalog/tools_accessories/pdf/part/63473/1725150-1.pdf
https://www.commscope.com/catalog/tools_accessories/pdf/part/99017/1725150-6.pdf

Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng
Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng
Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng
Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng
Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng
Kìm bóp nhân mạng COMMSCOPE chính hãng 
Trang: 123456
Sản phẩm cùng loại
Trang: 123456
Phương thức thanh toán