Máy tính THC cung cấp rệp điện thoại, đầu nối điện thoại có dầu chống ẩm, dùng trong viễn thông.
Đóng gói:
Túi rệp điện thoại gồm 100 hạt
Túi rệp điện thoại gồm 200 hạt

 
Rệp nối mạng, Điện thoại
Rệp nối mạng, Điện thoại


 
Trang: 1234
Sản phẩm cùng loại
Trang: 1234
Phương thức thanh toán