Cáp đồng trục Sino 5C-FB lõi BC 96 sợi màu đen có dầu chống ẩm. Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC bằng đồng, 96 sợi chống nhiễu màu đen, có chống ẩm cuộn 200m
Trang: 123
Sản phẩm cùng loại
Trang: 123
Phương thức thanh toán