Phân phối tủ mạng, rack 42U sâu D600, D800, D1000, D1100

 
Phương thức thanh toán