Switch nối mạng, Cisco,5 cổng, 8 cổng, 16 cổng, 24 cổng,48 Gigabit 10/100/1000

 
Phương thức thanh toán