Cung cấp Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại, thanh quản lý cáp AMP Commscope, Krone

 
Phương thức thanh toán