Dây nối quang, dây hàn quang, Pigtail SC,LC,FC,ST 1m 2m 3m 5m 10m 12m 15m 20m...

 
Phương thức thanh toán