Lịch làm việc tại máy tính THC

Máy tính THC làm việc những ngày nào trong tuần?

THC Computer làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 trừ các ngày lễ theo lịch nghỉ của nhà nước.

Thời gian mở cửa: 8h sáng - 8h tối

Phương thức thanh toán