Dây cáp quang singlemode (SM) 1fo 2 fo 4fo 8fo 12fo 24fo 48fo...vinacap, postef

 
Phương thức thanh toán