Dây thuê bao là dùng từ cột điện vào nhà, khoảng cách ngắn. Còn cáp thì dùng cho kéo xa ngoài trời môi trường khắc nghiệt hơn…do yêu cầu chủ đầu tư, giá…

TỔNG QUÁT

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho dây thuê bao FTTx-LT-F8 treo hình số 8 có dây treo kim loại chứa 4 sợi quang.

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao ( theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8696:2011)

Tuổi thọ cáp đạt ≥10 năm

sợi quang  Đường kính trung bình dây thuê bao(mm)   Trọng lượng (kg/km)   Bán kính uốn cong nhỏ nhất (mm) 
       Khi lắp đặt 
4  4.0 ± 0.2  25-26  10D 
Trang: 123
Sản phẩm cùng loại
Trang: 123
Phương thức thanh toán