Dây nhảy quang đôi, đơn, patch code quang fiber multimode MM OM4 1m 2m 3m 5m 8m

 
Phương thức thanh toán