Bán box ổ cứng, hộp dựng ổ cứng kết nối USB 3.0, box ổ cứng Orico 2.5, 3.5 inch

 
Phương thức thanh toán