Mua bán linh kiện trâu cày đào Bitcoin, Ethereum ETH, Ripple,..nguồn, main, ram,

Cung cấp Nguồn Server IBM 1350W, Nguồn Máy tính, Nguồn Trâu cày, Nguồn cho nghé Cày, Nguồn GM-1650W, Nguồn GM-1350W, Nguồn GM-800W

Phương thức thanh toán