Phân phối dây nguồn server, dây nguồn C13 C14 C15 C19 C20 lõi đồng nguyên chất


Phương thức thanh toán