Bộ gộp HDMI, bộ gộp tín hiệu HDMI, Switch HDMI, bộ gộp 2 vào 1 ra HDMI

 THC cung cấp bộ gộp HDMI, bộ gộp tín hiệu HDMI, Switch HDMI, bộ gộp 2 vào 1 ra HDMI, bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra hỗ trợ 3D, bộ gộp HDMI 5 vào 1 ra chính hãng Ugreen, Unitek, MT-ViKi. 

Phương thức thanh toán