Cung cấp Khay tủ rack, khay trượt, khay cố định cho tủ Rack, tủ mạng

 
Phương thức thanh toán