Dây cáp quang Multimode 1fo, 2fo, 4fo, 8fo, 12fo, 24fo, 48 fo full VAT, CO, CQ

 
Phương thức thanh toán