Đầu nối, cáp chuyển đổi, bộ chuyển đổi USB, HDMI, VGA, displayport,

Cáp chuyển đổi hay Bộ chuyển đổi là một thiết bị cho phép kết nối giữa các cổng tín hiệu khác nhau trên các thiết bị điện tử. Các loại cáp chuyển đổi thông dụng bao gồm:

Cáp chuyển đổi USB:

Cáp chuyển đổi USB được sử dụng để kết nối các thiết bị USB với các thiết bị khác như máy tính, máy in, ổ cứng di động, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác. Các loại cáp chuyển đổi USB bao gồm USB sang USB-C, USB sang Micro USB, USB sang Lightning,...

Cáp chuyển đổi HDMI:

Cáp chuyển đổi HDMI được sử dụng để kết nối các thiết bị với cổng HDMI với các thiết bị khác như màn hình, máy chiếu, TV, đầu đĩa Blu-ray, Xbox, PlayStation, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Các loại cáp chuyển đổi HDMI bao gồm HDMI sang VGA, HDMI sang DisplayPort, HDMI sang DVI, HDMI sang RCA,...

Cáp chuyển đổi VGA:

Cáp chuyển đổi VGA được sử dụng để kết nối các thiết bị với cổng VGA với các thiết bị khác như màn hình, máy chiếu, TV, đầu đĩa DVD, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Các loại cáp chuyển đổi VGA bao gồm VGA sang HDMI, VGA sang DisplayPort,...

Cáp chuyển đổi DisplayPort:

Cáp chuyển đổi DisplayPort được sử dụng để kết nối các thiết bị với cổng DisplayPort với các thiết bị khác như màn hình, máy chiếu, TV, đầu đĩa DVD, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Các loại cáp chuyển đổi DisplayPort bao gồm DisplayPort sang HDMI, DisplayPort sang VGA, DisplayPort sang DVI,...

Các loại cáp chuyển đổi này là cần thiết để giúp kết nối các thiết bị điện tử với nhau, tăng tính linh hoạt và đa dạng cho người dùng.

1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
Phương thức thanh toán