Nhà phân phối Tủ mạng, rack 27U sâu D600, D800, D1000

 
Phương thức thanh toán