Dây nhảy quang, patch cord quang OM3 multimode 1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 30m 50m

 
Phương thức thanh toán