Dây nhảy quang MultiMode (MM), patch cord quang đầu SC, LC, ST 1M 2M 3M 5M 10M..

 
Phương thức thanh toán