Dây nối quang 12 màu singlemode, multimode OS2 OM2 OM3 OM4 chuẩn LC SC FC ST UPC

 
Phương thức thanh toán