Bán cáp điện thoại Vinacap, vietel, sino 2 đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi..

 
Phương thức thanh toán