Bán riser 006C, riser 007, riser 009S, switch riser M4, PCIE 1X to 16X,...

 
Phương thức thanh toán