Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B, dùng để nhấn phiến điện thoại Krone, nhấn nhân mạng, dao phập mạng Talon TL-914B được thiết kế với 2 chế độ, 2 lưỡi cắt cho thi công mạng chuyên nghiệp.

Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Tool nhấn mạng Talon chính hãng TL-914B
Trang: 12
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12
Phương thức thanh toán